Κατηγορίες
kouponi

Οικονομικές Λύσεις

Με γνώμονα τους δύσκολους  καιρούς που διανύουμε, προσφέρουμε οικονομικά πακέτα μεταφορών-αποθηκεύσεων σε  φοιτητές, πολύτεκνους, Αμέα και στρατιωτικούς.

facebook
Υπεργολαβίες-Εργολαβίες

Η εταιρεία είναι εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών (cross docking) και διαχείριση αποστολών εισαγωγής και εξαγωγής από και προς το εξωτερικό, τόσο στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας στο Κορωπί, όσο και στις εγκαταστάσεις του πελάτη μεταφορέα ή διαμεταφορέα, στηριζόμενη στη λογική του μεταβλητού κόστους (shop to shop). Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται στον κλάδο των μεταφορικών και διαμεταφορικών εταιρειών,   η οποία με τη διάθεση του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την παροχή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, είναι σε θέση να παρέχει εγγυημένα τις ακόλουθες υπηρεσίες:


    HANDLING

        Φορτοεκφόρτωση των μέσων μεταφοράς από και προς το εξωτερικό.
        Παραλαβή, καταμέτρηση, διαχωρισμός, ογκομέτρηση αποστολών.
        Scanning (bar coding), labeling.
        Έλεγχος παραλαβής / παράδοσης αποστολών.
        Καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης.
        Ασφάλιση εμπορευμάτων προσωρινής εναπόθεσης.

    CARTAGE

        Παραλαβές εμπορευμάτων / αποστολών από τον αποστολέα στην αποθήκη.
        Παραδόσεις εμπορευμάτων / αποστολών από την αποθήκη στον παραλήπτη.
        Διακίνηση εμπορευμάτων / αποστολών από πελάτη σε πελάτη.
        Διαχείριση εμπορευμάτων / αποστολών που είναι δεσμευμένες (C.O.D. - D.A.D.).
        Εσωτερικές μεταφορές εμπορευμάτων / αποστολών.
        Επείγουσες αυθημερόν διανομές.
        Παροχή εργατικού δυναμικού και ειδικών μέσων μεταφοράς.
 

Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2 [200xX]
bright3

Η mark logistics είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L) και τηρεί όλους τους γενικούς όρους διαμεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων του συνδέσμου αυτού.

SSL Certificates